Servicefradrag

Du kan få fradrag for almindeligt havearbejde udført i hjemmet eller fritidsboligen.

Når du bestiller haveservice ved Sommer og Fritid, kan du derfor typisk få fradrag for havemandens arbejdsløn.

Få fradrag ved haveservice

Du kan få fradrag for udgiften til din havemands arbejdsløn, når du får udført fradragsberettiget haveservice.

Fradraget har en værdi på 35%, så hvis servicefradraget er på 2.000 kroner, sparer du ca. 700 kroner i skat.

Fradragsberettiget haveservice

Du kan bruge servicefradraget, når du får udført almindeligt havearbejde, som f.eks:

 • Græsslåning
 • Lugning
 • Hækklipning
 • Beskæring af træer og buske
 • Fliserensning af indkørsler og terrasser

Ikke-fradragsberettiget haveservice

Noget havearbejde er imidlertid undtaget servicefradraget, det gælder f.eks:

 • Rensning af tagrender
 • Fældning af træer
 • Fjernelse af væltede træer

Betingelser for at få servicefradrag for fritidsboliger

Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.

Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.

Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Du kan højst få fradrag for 25.000 kr. pr. person for haveservice udført i 2020. Det gælder også selvom, du både har helårsbolig og fritidsbolig.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive servicefradraget på to måder:

 • Log på TastSelv
 • Vælg Ret årsopgørelsen
 • Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 461.

Udfyld rubrik 461 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Læs eventuelt mere ved SKAT.

Få hjælp i haven

Find en havemand i dit lokalområde

Vil du have fat i os?

Du kan altid kontakte os på email eller telefon.
Fang os på hverdage:
09:00 - 15:00