KONTAKT OS

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende os en e-mail til info@SOMMEROGFRITID.dk eller ringe til os på 60 15 77 25

 

Åbningstider
Mandag - torsdag 10:00 -14:00
Fredag 10:00 -13:00

 

 

 


Kundeservice

Tlf.: 60 15 77 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALGSBETINGELSER

DIN AFTALE

For SOMMEROGFRITID.dk gælder følgende generelle forretningsbetingelser.

SOMMEROGFRITID forbinder SOMMEROGFRITID HJÆLPERE, med personer der ønsker SOMMEROGFRITID Service.

Leverandøren er herfra benævnt HJÆLPEREN, Efterspørgeren af Service benævnes Brugeren, og det arbejde, der udføres, benævnes Servicen.

SOMMEROGFRITID er en online formidlingsplatform, som matcher efterspørgsel af forskellige Services, som tilsyn af huse og sommerhuse, havevanding, havehjælp etc. med HJÆLPERE som udbyder dette.

INTRO

Ved brug af SOMMEROGFRITID.dk samt dets tjenester og værktøjer accepterer du de gældende betingelser for SOMMEROGFRITID og de generelle principper, der gælder for sites ejet af SOMMEROGFRITID og partnere.
Aftalen træder i kraft når Brugeren accepterer den.

Forretningsbetingelserne er gældende for forholdet mellem dig som Bruger af SOMMEROGFRITID og SOMMEROGFRITID ApS.

SERVICES

SOMMEROGFRITID stiller et website til rådighed for at skabe kontakt mellem Brugere, der ønsker de af SOMMEROGFRITID udbudte services med HJÆLPERE, der vil tilbyde de udbudte services.

FORRETNINGSBETINGELSERNES OMFANG

Du skal læse og godkende de generelle forretningsbetingelser inden, du benytter dig af SOMMEROGFRITID Services. Du bør ligeledes åbne og læse de linkede dokumenter, da du ved brug af SOMMEROGFRITID bekræfter og accepterer de gældende forretningsbetingelser.

ABONNEMENTSBETALING

Ved abonnementsbetaling gælder følgende:

BETINGELSER FOR AT GENNEMFØRE TRÆK PÅ DIT KORTNUMMER

Hvis du tegner et abonnement, trækker vi pengene fra dit kort ved bestilling og efterfølgende i starten af perioden med det interval abonnementet løber. Vi trækker den pris, vi angiver for abonnementet.
Hvis du bestiller en enkelt ydelse, trækker vi pengene fra dit kort ved bestilling.

KVITTERING FOR HÆVNING

Når vi har udført Ydelsen, sender vi en faktura pr. mail og kvitterer derved for hævningen.

FORPLIGTELSER

Du forpligter dig til at sikre, at SOMMEROGFRITID bliver underrettet, hvis du skifter kort. Hvis du får nyt kort, skal du registrere det på din konto.

AFBESTILLING

HJÆLPER disponerer selv sin specifikke udførelse af Ydelsen, her under hvilken ugedag Ydelsen udføres. Afbestilling af en specifik Ydelse, skal derfor ske senest 3 hverdage før perioden starter (ugen eller måneden).

OPSIGELSE AF ABONNEMENT OG BINDINGSPERIODE

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske pr. mail til kundeservice@sommerogfritid.dk.

BETALINGSKORT, TRANSAKTIONER OG KORT

Betaling på SOMMEROGFRITID.dk sker via Quickpay. Oplysningerne, som indtastes, bliver krypteret, og det betyder, at kunden og Quickpay er de eneste, som kan læse oplysningerne. SOMMEROGFRITID ApS har på intet tidspunkt adgang til kundens kortoplysninger. Ved oprettelse af abonnement trækkes første ydelse ved bestilling, efterfølgende trækkes beløbet hver uge/måned alt efter hvilket abonnement, der er valgt. Ved bestilling af enkelt ydelser trækkes beløbet ved bestilling.
Betaling kan kun ske vha. en af nedenstående kreditkort.
Indbetaling via Dankort - Visa - Master Card - JCB Card.

 

 

 

                                                 

COOKIES

SOMMEROGFRITID anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. dermed gør vi besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

PERSONDATAPOLITIK

For at du kan indgå aftale/køb af Service med os på SOMMEROGFRITID.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

•    Navn
•    Adresse
•    Telefonnummer
•    E-mail
•    Adresse for udførelse af Ydelsen.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere Servicen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SOMMEROGFRITID og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos SOMMEROGFRITID har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på SOMMEROGFRITID.dk er SOMMEROGFRITID ApS.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til SOMMEROGFRITID videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos SOMMEROGFRITID har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SOMMEROGFRITID pr. mail til kundeservice@sommerogfritid.dk.

GENERELT

BESKYTTELSE AF PRIVATSFÆREN

Vi hverken sælger, udlejer eller på anden måde videregiver dine personlige oplysninger til tredjepart til markedsføringsformål, uden at du har givet samtykke til dette.

Vi betragter beskyttelsen af vore Brugeres privatsfære som et vigtigt grundprincip. Du kan til enhver tid få adgang til og ændre de oplysninger, du har givet os, og du kan fravælge at modtage bestemte former for kommunikation fra os.

ÆNDRING I FORRETNINGSBETINGELSERNE

SOMMEROGFRITID.dk forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne. På SOMMEROGFRITID.dk finder du altid den nyeste version af forretningsbetingelserne. Ændringer og tilføjelser til forretningsbetingelserne offentliggøres på SOMMEROGFRITID.dk, og vores Brugere informeres herom pr. e-mail.

Den ændrede version af forretningsbetingelserne træder i kraft på datoen, som er angivet på websitet og pr. e-mail til dig.

Din fortsatte brug af SOMMEROGFRITIDS sites, tjenester og værktøjer udgør samtidig din godkendelse af de nye forretningsbetingelser.

LOVVALG OG VÆRNETING

LOVVALG

Disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

Alle transaktioner mellem SOMMEROGFRITID og dets Brugere, herunder brugen af SOMMEROGFRITIDS sites, tjenester og værktøjer, betragtes som udført i Danmark. Alle kontrakter indgås på dansk.

TVISTER

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med brugen af SOMMEROGFRITID, herunder tvister vedrørende de generelle forretningsbetingelsers gyldighed og anvendelse eller tvister vedrørende aftaler indgået mellem SOMMEROGFRITID og dets Brugere, skal afgøres efter dansk rets regler om værneting.

UGYLDIGHEDSKLAUSUL

Hvis en bestemmelse i disse forretningsbetingelser skulle vise sig ugyldig eller ikke kan gennemføres, slettes denne bestemmelse, mens aftalens resterende bestemmelser fortsat anvendes
Jeg anerkender hermed, at jeg har læst og forstået ovennævnte vilkår for brug og forretningsbetingelser for SOMMEROGFRITID.  Samtidigt ACCEPTERER jeg AFTALE om AT VÆRE BUNDET AF VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE AFTALE.

BETALING

BRUGERE, der ønsker SOMMEROGFRITID Service, er forpligtet til at betale for tjenester udført af SOMMEROGFRITID HJÆLPERE, medmindre andet er specificeret.

For alle køb og betalinger, gebyrer eller udgifter forbundet med en service, vil SOMMEROGFRITID debitere dit dankort eller kreditkort i henhold til aftalt beløb mellem dig og SOMMEROGFRITID for brug Services.

Ved brug af SOMMEROGFRITID gives bemyndigelse til at SOMMEROGFRITID kan debitere dit betalingskort for sådanne beløb. Ingen refusion eller kreditter vil blive ydet, når SOMMEROGFRITID Services er blevet booket på en brugers betalingskort medmindre SOMMEROGFRITID eget skøn retfærdiggøre restitutioner eller kreditter til formildende omstændigheder.

Hos SOMMEROGFRITID vil vi bestræbe os på at sikre sikkerheden for alle kreditkort og alle andre personlige oplysninger, dog fralægger vi os ethvert ansvar for skader, der kan resultere i oplysninger frigivet til tredjepart. Du accepterer med disse forretningsbetingelser at holde SOMMEROGFRITID skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf. SOMMEROGFRITID vil bruge tredjeparts-tjenester til at behandle kreditkortoplysninger. For yderligere oplysninger om denne tjeneste, skal du kontakte SOMMEROGFRITID og anmode om oplysninger om SOMMEROGFRITIDS kreditkort og betalingsudbydere.

MISBRUG

SOMMEROGFRITIDS og brugernes samarbejde har det formål at sikre en korrekt funktion af vore sites og tjenester og at give Brugerne tryghed.

Skulle du iagttage problemer, krænkende indhold eller misligholdelse af vore politikker, bedes du tage kontakt til os.

Uanset andre former for modforanstaltninger forbeholder vi os retten til at begrænse, suspendere eller indstille vor tjeneste og brugerkonti, forbyde adgang til vore sites og deres indhold, tjenester og værktøjer, forsinke eller fjerne hosted indhold og foretage tekniske og juridiske tiltag for at holde brugere væk fra vore sites, hvis vi formoder, at disse brugere forårsager problemer eller mulige erstatningskrav, krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller misligholder ordlyden eller idéen bag vore politikker.

Derudover forbeholder vi os retten til at opsige ubekræftede brugerkonti eller konti, som har været inaktive indenfor en vis tidsperiode, samt retten til at forandre eller indstille SOMMEROGFRITIDS sites, tjenester og værktøjer.

SERVICE PÅ ABONNEMENT

Som Bruger af SOMMEROGFRITID kan du vælge mellem forskellige opgaver, hvor du ligeledes kan igangsætte et abonnement.

BESTILLING OG ACCCEPT AF ABONNEMETSBETINGELSER

Du kan oprette dit abonnement online på SOMMEROGFRITIDS website. Ved tegning af et abonnement accepterer du, at SOMMEROGFRITID må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt.
OPSIGELSE AF ABONNEMENT OG BINDINGSPERIODE

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal ske pr. mail til kundeservice@sommerogfritid.dk. Abonnementet fortsætter i opsigelsesperioden frem til udløb.

REKLAMATION

Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med de på SOMMEROGFRITID.dk købte Services, kan du henvende dig til kundeservice@sommerogfritid.dk.

Du skal give SOMMEROGFRITID meddelelse og fotodokumentation herom inden for 48 timer efter Servicen er blevet leveret, i modsat fald taber du retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

ANSVAR

SOMMEROGFRITID har ansvaret for, at den bestilte opgave udføres tilfredsstillende. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, er det SOMMEROGFRITID, der skal kontaktes, og SOMMEROGFRITID formidler og sørger for at situationen bliver løst.

Alle SOMMEROGFRITID HJÆLPERE har garanteret SOMMEROGFRITID, at de har ren straffeattest.

SOMMEROGFRITID ApS forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne. På websitet findes altid nyeste version.

SOMMEROGFRITID ApS

Industrivangen 1C
4550 Asnæs
CVR nr.: 26980813
E-mail: kundeservice@sommerogfritid.dk

Dankort Visa Mastercard 
SOMMEROGFRITID ApS -  Industrivangen 1C - 4550 Asnæs - Tlf.: 60 15 77 25 - CVR nr. 38 24 18 26 - E-mail: info@sommerogfritid.dk